Alianta pentru Unitatea Rromilor

București

Domeniul de activitate:

Apărarea drepturilor și promovarea intereselor cetățenești

Orașul:

Bucuresti

Alianta pentru Unitatea Rromilor are drept scop exercitarea dreptului la liberă asociere; promovarea valorilor civice, ale democrației și statului de drept; respectarea ordinii publice; conștientizarea, înțelegerea și exprimarea în practică a Drepturilor Omului, prin diverse proiecte și standarde de bune practici vizând asigurarea cadrului de participare efectivă a cetățenilor români de etnie roma si nu numai la viața publică, facilitând o bună integrare socio-economică a tuturor categoriilor sociale. A.U.Rr își propune monitorizarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii de etnie romă în plan intern şi internaţional, printre care se numără dezvoltarea comunitară prin asfaltarea străzilor şi dotarea localitătilor de romi cu utilităţile necesare unui trai decent; realizarea locuinţelor sociale pentru populaţia de etnie romă si dotarea acestora cu apă, curent, gaz; combaterea discriminării în instituţiile publice şi în şcoli în special, implementarea programelor şcoala după şcoală şi burse pentru elevii romi; promovarea şi respectarea drepturilor copiilor romi şi nu numai. Printre obiectivele A.U.Rr. se numără şi creşterea gradului de confort şi civilizaţie la nivelul comunităţii; diminuarea decalajului educaţional existent între populaţia minoritară şi cea majoritară; reducerea riscului de abandon şcolar, a absenteismului în rândul copiilor din comunităţile rome; o mai bună cunoaştere a tradiţiilor şi culturii rome oferind oportunitatea membrilor comunităţii de a stabili contacte, schimburi culturale cu alte comunităţi; asumarea identităţii şi valorizarea tradiţiilor şi culturii etniei rome; înțelegerea de către membrii comunităţii a rolului educaţiei şcolare în procesul de dezvoltare individuală. Astfel A.U.Rr. vrea să stabilească parteneriate de colaborare cu instituţiile statului, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate pentru realizarea de activităţi comune în îndeplinirea scopurilor sale. Membrii A.U.Rr. consideră ca o colaborare cu instituțiile guvernamentale nu poate fi decât benefică.
Proiecte voluntariat
Articole publicate
Catalog Produse
Această organizație nu a propus încă niciun proiect de voluntariat.
Această organizație nu a propus încă niciun produs.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram