Asociația The Social Incubator

București

Domeniul de activitate:

Servicii sociale

Orașul:

București

Asociația The Social Incubator a fost înființată în aprilie 2014 pentru a determina o schimbare reală și sustenabilă în viețile tinerilor vulnerabili din România (cu precădere cei care au părăsit - sau urmează să părăsească - sistemul de protecție a copilului, cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani), oferind soluții sociale inovatoare pentru acesti tineri. Abordarea este una personalizată, de tip 1-1 fiind axată pe patru direcții de acțiune: (1) Dezvoltare personală, (2) Educație, (3) Integrare pe piața muncii și (4) Obiective punctuale (sănătate, spații locative, inițiative de antreprenoriat etc.) care le oferă tinerilor un pachet complex de aptitudini ce le facilitează tranziția către viața adultă și asigurarea independenței.Tinerii din categorii vulnerabile se confruntă cu o serie de probleme precum: slaba dezvoltare sau chiar lipsa abilităților de viață independentă, probleme emoționale, probleme de comportament, lipsa competențelor necesare integrării pe piața muncii, nivel scăzut de educația, lipsa locuinței. Ei reprezintă o categorie expusă riscului de excluziune ocupaționala și socială din cauza disponibilității reduse a serviciilor de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă.Fiecare tânăr din programele asociației parcurge un program complex ce cuprinde 2 etape, prima fiind axată pe componenta educațională ( prezentare pași program, interviu și evaluare inițială, evaluare opțiuni carieră - teste vocaționale, listă opțiuni angajare, consiliere realizare CV și Scrisoare de intenție, consiliere vocațională, evaluare psihologică, participare ateliere de autocunoaștere și dezvoltare personală, vizite exploratorii la angajatori). A doua etapă vizează partea aplicată ( job shadowing, practică, angajare, continuarea ședințelor de consiliere psihologică și mentorat, finalizarea studiilor cu sprijinul meditatorilor, cursuri de specializare/calificare, cursuri dezvoltare personală).
Proiecte voluntariat
Articole publicate
Catalog Produse
MatchMEntor 1

Data începerii: 01/05/2020
Data finalizării: 01/01/2021

Implicarea în proiect presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. înscriere în program;
2. participare la o sesiune introductivă (formare inițială, prezentarea pașilor de mentorat și stabilirea calendarului) și o întâlnire de tip Speed Meeting în care mentorii se întâlnesc online cu tinerii (mentee) în vederea realizării compatibilizării inițiale;
3. începerea propriu-zisă a procesului de mentorat:
3.1 participarea la 2 întâlniri online (în prezența unui specialist al asociației The Social Incubator), prima întâlnire fiind de cunoaștere 1-1 mentor - mentee și stabilire a obiectivelor relației de mentorat, iar cea de-a doua fiind axată pe evaluarea finală a obiectivelor relației de mentorat;
3.2. desfășurarea întâlnirilor de mentorat nesupravegheate alături de mentee.

Această organizație nu a propus încă niciun produs.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram