FEDERAŢIA ARTĂ, MUZICĂ ŞI SPORT

București

Domeniul de activitate:

Cultură, artă, sport, recreere

Orașul:

Bucuresti

Subliniind elementul de plus valoare, adus de cultura româneasca în plan naţional şi international, FEDERAŢIA DE ARTĂ MUZICĂ ŞI SPORT, sprjină în egală masură atât domeniul cercetării şi organizarii de evenimente cultural ştiinţifice, ce vizează conservarea identităţii naţionale în contextul globalizării, cât şi elementele de certă valoare din alte domeniile conexe ne propunem următoarele obiective:Dezvoltarea cercetării sociologice prin participarea la evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale si prin editarea materialelor ştiinţifice în reviste de specialitate; Susţinerea valorilor culturale româneşti din diasporă; Derularea de programe şi activităţi adresate tituror categoriilor de vârstă; Acordarea de burse studenţilor şi doctoranzilor; Promovarea valorilor culturale şi susţinerea lor în plan mediatic; Realizarea de acţiuni culturale adresate diasporei; accesarea de fonduri europene, naţionale şi internaţionale (UNICEF, UNESCO, granturi, etc.)
Proiecte voluntariat
Articole publicate
Catalog Produse
Această organizație nu a propus încă niciun proiect de voluntariat.
Această organizație nu a propus încă niciun produs.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram