Politica de confidențialitate

Acest document se referă la politica de confidențialitate a website-ului Făbine.eu. Accesând sau utilizând website-ul Făbine.eu, acceptați automat termenii și condițiile de mai jos.

Scopul acestei Politici de Confidențialitate este să explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi și de aceea le prelucrăm în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679, precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.
Această Politică de Confidențialitate nu acoperă site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru.
Vom considera ca fiind de acord cu conținutul prezentei Politici de Confidențialitate de la momentul primei utilizări a platformei Fă Bine!. În cazul în care nu sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate, vă solicităm încetarea imediată a accesării acesteia.

Definiții și Interpretări

În cadrul Politicii de Confidențialitate, termenii de mai jos vor fi definiți după cum urmează:

Contul

este contul creat în cadrul platformei pentru a accesa și/sau utiliza anumite servicii oferite de către aceasta

Cookie

este un fișier text de dimensiuni reduse stocat în calculatorul de pe care accesați platforma atunci când vizitați anumite secțiuni ale acesteia.

Ce acoperă prezenta Politică de Confidențialitate

Această Politică de Confidențialitate acoperă numai folosirea prezentei platforme. Această pagină poate conține trimiteri spre terțe pagini de Internet. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că nu deținem niciun control asupra modalității de colectare, utilizare și prelucrare a datelor dumneavoastră și recomandăm citirea în prealabil a respectivelor Politici de Confidențialitate, anterior furnizării acestora a oricăror date personale.

Cine suntem și cum putem fi contactați

Platforma Fă Bine! (www.fabine.eu) funcționează și este administrată de către Asociația Trăiește cu bucurie, persoană juridică română fără scop patrimonial, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Strada Drumul Valea Danului 29-31, Sector 6, București, număr de înregistrare în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor 9/10.01.2019 , responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal, adresă de email contact@fabine.eu, număr de telefon 0724.217.601.

Ce categorii de date cu caracter personal procesăm

Puteți utiliza, în sens restrâns, platforma de voluntariat fără a dezvălui datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care doriți să beneficiați în mod complet de serviciile noastre, vi se va solicita să furnizați datele dumneavoastră , precizate la punctul 5 de mai jos, urmare unui proces de înregistrare.
Pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, depunem toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a le proteja.

Care sunt datele personale pe care le colectăm

În funcție de serviciile pe care alegeți să le folosiți prin intermediul accesării platformei, colectăm unele sau toate datele următoare:

 • Nume
 • Adresă
 • Data nașterii
 • Adresă de email
 • Număr de telefon
 • Datele de identificare a cardului bancar
 • Informații privind preferințele și ariile de interes ale dumneavoastră
 • Adresa IP
 • Locația
 • Tipul și versiunea de browser utilizat
 • Sistemul de operare
 • Paginile noastre de Internet accesate
 • Zonele de interes ale paginilor noastre de Internet accesate

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Scopurile pentru care colectăm datele dumneavoastră sunt determinate și legitime și includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • Încheierea sau executarea unui contract dintre dumeavoastră și noi;
 • Înregistrarea contului;
 • Posibilitatea de accesare a platformei;
 • Pentru personalizarea experienței dumneavoastră pe platformă;
 • Pentru procesarea comenzilor;
 • Pentru procesarea tranzacțiilor;
 • Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a vă oferi reclamă și conținut personalizat;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
 • Pentru a ne conforma legislației în vigoare;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

Cu permisiunea dumneavoastră și în concordanță cu prevederile legale, utilizăm datele dumneavoastră în scopuri de marketing, ce pot include contactarea dumneavoastră pe email și/sau telefon, mesaj text, scrisoare poștală cu informații, știri și oferte legate de serviciile pe care le oferim.

Care sunt drepturile tale

 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
 • Dreptul de acces asupra datelor dumneavoastră pe care le deținem
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a te adresa instanței competente
 • Dreptul de a depune plângeri în fața unei Autorități de Supraveghere

Este important de reținut că:

 • Dacă v-ați dat consimțământul pentru primirea newletter-ului, îl puteți retrage în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail sau alt mesaj electronic.
 • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dumneavoastră, ne puteți scrie folosind datele de contact precizate la punctul 3 de mai sus.
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții. De aceea, fiecare cerere primită va fi analizată și va primi răspunsul de la noi într-o modalitate stabilită de la caz la caz.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a prelungi acest termen, după caz.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în cadrul platformei Fă Bine!. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

 • societăților sau organizațiilor non-guvernamentale (denumite in continuare “organizații”) din cadrul aceluiași grup de societăți cu Asociația Trăiește cu bucurie.
 • societăților sau organizațiilor care vând produse prin intermediul platformei de voluntariat;
 • organizațiilor către care faceți donații prin intermediul platformei
 • organizațiilor la ale căror proiecte de voluntariat v-ați înscris
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazurile și situațiile prevăzute în mod expres de legislația în vigoare în materie, putem, de asemenea, divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice și organelor abilitate.
Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terțe persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Țări în care sunt stocate și procesate datele dumneavoastră cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României și în alte țări ale Uniunii Europene.
Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dumneavoastră cu caracter personal unor entități localizate în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale.
Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact de la punctul 3, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dumneavoastră.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ca parte a administrării platformei de voluntariat, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate. În plus, procedurile noastre de securitate sunt revizuite în permanență pe baza noilor evoluții tehnologice.
Veți fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. În cazul amânării notificării din orice motiv, veți fi notificat în scris cu privire la acest aspect.

Modificări ale prezentei Politici de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cadrului legal. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe platformă versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugam să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Acest document se referă la politica de confidențialitate a website-ului Făbine.eu. Accesând sau utilizând website-ul Făbine.eu, acceptați automat termenii și condițiile de mai jos.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram