Asociatia Preocupati de Viitor

București

Domeniul de activitate:

Învățământ, educație, cercetare

Orașul:

Bucuresti

Scopul Asociației este de a acționa că un catalizator pentru dezvoltarea potențialului uman, în spiritul demnitățîi, solidaritățiiși promovării talentului și valorilor culturale romanești. Pentru această, Asociația implementează proiecte proprii sau sprijină alte organizații neguvernamentale în domeniul asistenței sociale, sănătății, protecției mediului, sportului, dezvoltării durabile, educației culturii și dezvoltării societății civile, Asociația îşi propune, de asemenea, realizarea unor opere de asistenţă publică, socială şi de binefacere, acordarea de burse şi premii pentru realizări deosebite în domeniu. Promovarea intereselor tineretului prin acțiuni specifice în plan local, național și internațional în ideea implicării active a acestora în viață socială și culturală a comunitățîi, promovarea dialogului intercultural şi a învățării non formale, cooperări europene între tineri, promovarea de noi politici publice referitoare la interesele tinerilor, îngrijirea prin educație a copiilor, a tinerilor și adulților, promovarea integrării persoanelor cu dizabilități, integrarea acestora în comunitate, dezvoltarea conștiinței civice a tinerilor, implicarea grupurilor de oameni, a grupurilor comunitare precum şi a administraţiilor locale în acţiuni de dezvoltare durabilă, protecţia mediului şi ecologie contribuind astfel la menţinerea unui mediu natural curat, sănatos în armonie cu activitatea umană. Scopul Asociației este nepatrimonial, cu caracter educativ‐informativ, cultural şi filantropic. În vederea realizării scopului pentru care a fost înființată ASOCIATIA PREOCUPAȚI DE VIITOR are următorele obiecte de activitate: a) Domeniul protecția mediului b) Domeniul social
Proiecte voluntariat
Articole publicate
Catalog Produse
Un sac galben pentru colectarea separată a deșeurilor 1

Data începerii: 04/05/2020
Data finalizării: 31/12/2020

Vom identifica tipurile de deșeuri pe care le producem în mod obișnuit atât în cadrul
unității de învățământ, cât și în spațiul public sau în locuințele private;

- Vom învăța cum să sortăm aceste deșeuri în funcție de materialul din care sunt produse
și legislația aplicabilă în momentul de față; vom insistă pe colectarea separată a
deșeurilor și compactarea acestora pentru utilizarea eficiența a volumului de stocare a
deșeurilor;

- Vor fi discuții deschise pe baza unor întrebări despre mediu: apă, aer, sol – discuții în
care vor fi încurajați să se implice toți elevii;

Această organizație nu a propus încă niciun produs.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram