Asociatia Preocupati de Viitor

București

Domeniul de activitate:

Servicii sociale

Orașul:

Bucuresti

Scopul Asociației este de a acționa că un catalizator pentru dezvoltarea potențialului uman, în spiritul demnitățîi, solidaritățiiși promovării talentului și valorilor culturale romanești. Pentru această, Asociația implementează proiecte proprii sau sprijină alte organizații neguvernamentale în domeniul asistenței sociale, sănătății, protecției mediului, sportului, dezvoltării durabile, educației culturii și dezvoltării societății civile, Asociația îşi propune, de asemenea, realizarea unor opere de asistenţă publică, socială şi de binefacere, acordarea de burse şi premii pentru realizări deosebite în domeniu. Promovarea intereselor tineretului prin acțiuni specifice în plan local, național și internațional în ideea implicării active a acestora în viață socială și culturală a comunitățîi, promovarea dialogului intercultural şi a învățării non formale, cooperări europene între tineri, promovarea de noi politici publice referitoare la interesele tinerilor, îngrijirea prin educație a copiilor, a tinerilor și adulților, promovarea integrării persoanelor cu dizabilități, integrarea acestora în comunitate, dezvoltarea conștiinței civice a tinerilor, implicarea grupurilor de oameni, a grupurilor comunitare precum şi a administraţiilor locale în acţiuni de dezvoltare durabilă, protecţia mediului şi ecologie contribuind astfel la menţinerea unui mediu natural curat, sănatos în armonie cu activitatea umană. Scopul Asociației este nepatrimonial, cu caracter educativ‐informativ, cultural şi filantropic. În vederea realizării scopului pentru care a fost înființată ASOCIATIA PREOCUPAȚI DE VIITOR are următorele obiecte de activitate: a) Domeniul protecția mediului b) Domeniul social
Proiecte voluntariat
Articole publicate
Catalog Produse
Această organizație nu a propus încă niciun proiect de voluntariat.
Această organizație nu a propus încă niciun produs.
Copyright ©2018-2019 Fă Bine.
Design & Webmaster: MartinusDesign.